نمایندگان رسمی مجمع فعالان زیست محیطی

فاطمه بحری

سفیر محیط زیست ایران و نماینده استان گیلان
فعال در زمینه آموزش و فرهنگ سازی
شماره تماس : ۰۹۱۱۶۰۴۷۷۱۰

طیبه حاج محمدی

نماینده استان خوزستان و مسئول شعبه ماهشهر
فعال در زمینه حمایت از حیوانات (امداد و نجات)
شماره تماس : ۰۹۳۵۹۴۲۱۸۳۸

تورج کاوه

نماینده استان اصفهان
فعال در زمینه محیط زیست
شماره تماس : ۰۹۱۲۰۳۳۵۷۸۹

محمدعلی جداری

نماینده استان آذربایجان شرقی – تبریز
فعال در زمینه حمایت از حیوانات (امداد و نجات)
شماره تماس : ۰۹۳۷۰۳۱۶۵۳۵

جمال الدین رستمی

نماینده حقوقی استان کردستان
فعال حقوقی در زمینه محیط زیست و حمایت از حیوانات
شماره تماس : ۰۹۱۸۳۷۳۲۸۳۲

فاروق الماسیان

نماینده شهر سنندج
فعال در زمینه محیط زیست و حمایت از حیوانات
شماره تماس : ۰۹۳۵۵۳۷۲۰۰۰

راشین ذاکر حسینی

نماینده استان البرز
فعال در زمینه حمایت از حیوانات
شماره تماس : ۰۹۱۲۱۶۹۷۸۹۴

لیلا هاشمی

نماینده استان تهران
فعال در زمینه محیط زیست
شماره تماس : ۰۹۱۹۵۷۳۰۳۷۵

صفیه پور عبدالله

نماینده استان گلستان
فعال در زمینه محیط زیست و حمایت از حیوانات
شماره تماس : ۰۹۱۱۴۱۹۱۳۹۴

منیر سمرد

نماینده استان تهران
فعال در زمینه محیط زیست
شماره تماس : ۰۹۱۲۶۳۸۴۰۴۸

زهرا طهماسبی

نماینده استان همدان
فعال در زمینه محیط زیست
شماره تماس : ۰۹۱۸۹۱۶۹۱۸۲

روزبه اطیب

نماینده استان تهران
فعال در زمینه حمایت از حیوانات
شماره تماس : ۰۹۱۲۶۴۳۱۴۱۸

عبدالله خدادادتبار

نماینده روستای فیبلند و حومه توابع آمل و بابل
فعال در زمینه محیط زیست
شماره تماس : ۰۹۱۱۹۰۷۶۲۷

تقی نورپور

بازرس و نماینده استان تهران
فعال در زمینه حمایت از حیوانات
شماره تماس : ۰۹۳۹۴۰۴۱۱۸۱

سوزان عیسی نژاد

مسئول امور فرهنگی و اجتماعی شعبه مازندران
فعال در زمینه محیط زیست و حمایت از حیوانات
شماره تماس : ۰۹۳۵۷۵۶۴۱۸۰

آزاده عصری

نماینده شهرستان رودسر
فعال در زمینه محیط زیست
شماره تماس : ۰۹۳۵۸۹۸۹۹۳۲

امید ترادیده

بازرس و نماینده استان کرمانشاه
فعال در زمینه محیط زیست و حمایت از حیوانات
شماره تماس : ۰۹۰۳۵۲۷۲۹۴۹

امین مقدسی

بازرس و نماینده استان تهران
فعال در زمینه حمایت از حیوانات
شماره تماس : ۰۹۱۲۰۲۳۷۳۱۰