حامیان طبیعت و حیوانات بروجن

تیم حامیان طبیعت و حیوانات بروجن

مدیر عامل : غزل پور اسفندیار بروجنی

رئیس هیئت مدیره : یوسف یوسفی بروجنی

اعضا هیئت مدیره : یوسف یوسفی بروجنی، مینا صفار خوزانی، مصطفی راد بروجنی، ارغوان‌ محبوبی، کیمیا منصوری

تاریخ تاسیس و شروع به فعالیت : ۱۳۹۸

شماره ثبت : ۸۶

اعتبار این حکم از تاریخ صدور به مدت ۱ سال می باشد و تیم یاد شده موظف است در چهارچوب اساسنامه و قوانین مندرج در وبسایت مجمع فعالان زیست محیطی با موضوع محیط زیست، منابع طبیعی و گونه های جانوری فعالیت نماید. در صورتی که در قوانین مندرج، رویه‏‌ ها و فعالیت ‏‌های این تیم تغییراتی در آینده ایجاد شود از از طریق راه های ارتباطی در قسمت ارتباط با ما قابل استعلام خواهد بود.

آدرس مرکزی :  استان چهار محال و بختیاری، شهرستان بروجن

راه ارتباطی با روابط عمومی تیم : ۰۹۳۸۳۴۴۹۴۵۲، ۰۹۱۳۲۸۳۰۸۱۸

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.