حامیان محیط زیست و حیوانات مرصاد

تیم حامیان محیط زیست و حیوانات مرصاد

مدیر عامل : علیرضا شعبانی
رئیس هیئت مدیره : علیرضا شعبانی
اعضا هیئت مدیره : میر بهادر خطیب شهیدی، یونس شکری، پیام نامجو، مریم محمدی
مدیر روابط عمومی : عارف مهدوی
تاریخ تاسیس و شروع به فعالیت : ۱۳۹۸
شماره ثبت : ۸۴

آدرس مرکزی : استان آذربایجان شرقی، میانه، خیابان برق
راه های ارتباطی با روابط عمومی : ۰۹۳۹۹۱۲۲۹۰۱

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.