کیسه پارچه ای با آرم بازیافت

  19,000 تومان

  از کیسه پارچه ای می توانید به عنوان جایگزینی مناسب برای کیسه های پلاستیکی خرید و ساک های کاغذی هدیه استفاده کنید. در تولید این محصول به مقاومت دسته ها توجه ویژه ای شده است.

  توجه: این کیسه هم برای بانوان و هم برای آقایان قابل استفاده است.

  این کیسه ها از دو جهت می تواند عام المنفعه باشد:

  • اشتغال زایی برای زنان سرپرست خانوار
  • کمک به فرهنگ سازی حفاظت از محیط زیست

  در انبار موجود نمی باشد