چه بخواهی و چه نخواهی، شیر سلطان جنگل است!

شیر

آرایه‌شناسی فرمانرو: جانوران شاخه: طنابداران رده: پستانداران راسته: گوشت‌خوارسانان زیرراسته: گربه‌سانان تیره: گربه‌ایان زیرخانواده: پلنگیان سرده: پلنگ‌مانندها توصیف برخی از ویژگی های ظاهری و رفتاری شیر نماد پادشاهی و قدرت در طبیعت اولین ظهور در روی زمین ۴٫۱ تا ۵٫۹۵ میلیون سال پیش باستانی ترین سنگواره موجود از شیر ۷۰۰ هزار سال پیش در ایتالیا …

ببر قوی ترین پستاندار شکارچی

ببر

آرایه شناسی فرمانرو: جانوران شاخه: طنابداران رده: پستانداران راسته: گوشت‌خوارسانان زیرراسته: گربه‌سانان تیره: گربه‌ایان زیرخانواده: پلنگیان سرده: پلنگ‌مانندها ببر چه نوع حیوانی است؟ ببر (به انگلیسی: Tiger) پستانداری شکارچی بوده که در مناطق جنگلی، بیشه زارها و نیزارهای مردابی زندگی کرده و بسیار قدرتمند و زیرک می باشد و تنها انسان است که می تواند …