ببر قوی ترین پستاندار شکارچی

ببر

آرایه شناسی فرمانرو: جانوران شاخه: طنابداران رده: پستانداران راسته: گوشت‌خوارسانان زیرراسته: گربه‌سانان تیره: گربه‌ایان زیرخانواده: پلنگیان سرده: پلنگ‌مانندها ببر چه نوع حیوانی است؟ ببر (به انگلیسی: Tiger) پستانداری شکارچی بوده که در مناطق جنگلی، بیشه زارها و نیزارهای مردابی زندگی کرده و بسیار قدرتمند و زیرک می باشد و تنها انسان است که می تواند …

حفاظت از حیات وحش در جهان یک جنگ است!

حیات وحش
[box type=”note”]بر اساس گزارشی از صندوق جهانی طبیعت (WWF)، تا سال ۲۰۲۰ حدود ۶۶ درصد از حیوانات حیات وحش، از روی کره زمین ناپدید خواهند شد. باید بدانید که حفاظت از حیات وحش در دنیا یک جنگ است. متأسفانه گسترش فعالیت های انسانی و افزایش نیاز انسان به غذا، انرژی و منابع طبیعی، آسیب شدیدی …

محافظت از حیوانات را چگونه انجام دهیم؟

محافظت از حیوانات حیوانات در برابر انسان ناتوان و حتی گاهی اوقات مظلوم واقع می شوند. با گسترش شهر ها و افزایش جمعیت کره زمین بیش از پیش انسان ها به قلمرو آنان تجاوز کرده و به تعارض می پردازند. اگر به محافظت از حیوانات ارزش قائلید و می خواهید در این کار سهیم باشید …