چگونه عضو مجمع فعالان زیست محیطی شوم؟

مجمع فعالان زیست محیطی مجمع فعالان زیست محیطی به عنوان بزرگترین شبکه زیست محیطی ایران با بیش از هزاران عضو فعال در تمامی استان ها و شهر های کشور و چندین کشور خارجی در صدد یک پارچه سازی و مسئولیت بخشیدن به تک تک مردم است. رسالت وجودی ما کمک و یاری برای هر چه بهبود …

دوشنبه های بدون گوشت ایران

دوشنبه های بدون گوشت توسط تیم مجمع فعالان زیست محیطی در سال ۲۰۱۷ در ایران به طور رسمی راه اندازی شد که هدف آن افزایش آگاهی مردم از تاثیرات زیست محیطی گوشت در غذا و تشویق آنان به کاهش تغییرات اقلیمی، حفظ منابع طبیعی گرانبها و بهبود سلامت خود، با داشتن حداقل یک روز بدون …

چرا تعداد اعضای فعالان محیط زیست رو به افزایش است؟

با بیشتر شدن مشکلات و معضلات زیست محیطی مردم بیش از پیش به فکر محیط زیست هستند. آن ها به دنبال محصولات ارگانیک و دوستدار محیط زیست، تیم های فعال زیست محیطی برای انجام فعالیت های گروهی، انجام وظیفه انسانی خود و کمک به آینده گان و فرزندانشان برای داشتن آینده ای سبزتر هستند. مجمع …

چگونه خانواده سبز داشته باشیم؟

خانواده سبز یک تصمیم گیری مشترک بین اعضای خانواده در قبال حفظ محیط زیست، حیات وحش و منابع طبیعی می تواند به زمین کمک کند. بررسی درآمد خانوار و ساماندهی آن در کاهش هزینه از طریق حفظ محیط زیست، کمک شایانی به شما می کند. اگر نکاتی که امروز به شما یاد خواهیم داد را …