آلودگی هوای تهران را چه کسی بر گردن می گیرد؟!

آلودگی هوای تهران

اطلاعات مختصری درباره آلودگی هوای تهران استان تهران همراه با جمعیت شهرهای اطراف آن، نزدیک به ۱۱ میلیون نفر جمعیت دارد و به علت وضعیت اقلیمی ویژه، دارا بودن هزاران واحد صنعتی و تردد ۲ میلیون وسیله نقلیه، جزو آلوده ترین شهرهای جهان محسوب می شود. به این علت که کلانشهر تهران از دو طرف …