حیوان آزار کیست و ۹ گروه اصلی حیوان آزاران کدامند؟!

حیوان آزار

حیوان آزاری چیست و حیوان آزار کیست؟ حیوان آزاری (به انگلیسی:Animal abuse) به سوء استفاده و آزار و اذیت حیوانات گفته می‌شود که حتی بی توجهی نسبت به آنان را نیز شامل می‌شود. فرد یا افرادی که به هر دلیل و به هر طریقی باعث آزار و اذیت حیوانات می‌شوند حیوان آزار نامیده می‌شوند. ظلم …