آیا فقر عامل اصلی شکار پرندگان در خوزستان است؟

شکار پرندگان
[box type=”note”] امروزه وقتی نام پرنده‌کشی و شکار پرندگان مهاجر به میان می‌آید بدون استثنا نام استان‌های شمالی، اللخصوص مازندران به ذهن تان خطور می کند، اما باید بدانید که کشتن پرندگان به میزان قابل توجهی در استان خوزستان هم وجود دارد. به قطعیت می توان گفت که در هیچ‌جای ایران مکانی امن برای پرندگان …